Het Examen

Het Vernieuwde theorie-examen:

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit drie onderdelen.
 • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
 • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
 • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen)

Gevaarherkenning:

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven
wat je in deze situatie zou doen:

 • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
 • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere    gedragskeuze)
 • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Verkeersinzicht:

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Vanaf 1 maart 2010 slaag je voor het vernieuwde theorie-examen als: 

 • je 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning
 • je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Klik hier om je Theorie Examen online te reserveren bij het CBR

Vernieuwd praktijk-examen 

Het vernieuwde rijexamen is opgebouwd uit 5 modules.

Module 1: Zelfstandig routes rijden

Zonder aanwijzingen van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. Dus geen examinator meer die zegt ‘Eerste straat rechts, bij de verkeerslichten links’.

Dat zelfstandig rijden oefen je tijdens je rijlessen en kan op het examen op meerdere manieren aan de orde komen. Of je rijdt ergens heen met behulp van een navigatiesysteem, als je daarmee hebt leren werken.
Maar navigatie is nog niet verplicht om mee te rijden!

Wisselende oriëntatiepunten

De punten waar een examenkandidaat zelfstandig heen moet rijden, variëren. Zulke variabele oriëntatiepunten kunnen locaties zijn die de leerling kent, zoals de Waterpoort of Watertoren in Sneek
Als een kandidaat onbekend is in het examengebied, kan de examinator hem vragen om naar een zichtbaar ijkpunt in die plaats rijden, zoals een kerktoren of een flatgebouw. Op deze manier ontstaat een betrouwbaarder beeld van de zelfstandigheid en het verkeersinzicht.
Als je de locatie niet bereikt is dat geen ramp.
Want het is een middel en geen doel.
Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoorde keuzes maakt in het verkeer.

Verder kan de clusteropdracht (een route opdracht die de kandidaat krijgt alsof hij de weg heeft gevraagd)  gecombineerd worden met het rijden op de ANWB-borden.

Module 2: Milieubewust rijgedrag

Voor een beter milieu én voor je eigen portemonnee is het belangrijk dat bestuurders milieubewust autorijden (volgens de principes van Het Nieuwe Rijden).
In het vernieuwde rijexamen wordt daarom onder meer gekeken of je ver genoeg vooruit kijkt en of je op het juiste moment schakelt.

Module 3: Zelfstandig bijzondere manoeuvres uitvoeren

Tijdens je examen voer je twee bijzondere manoeuvres uit.
Zo kan de examinator je vragen om in een straat een veilige mogelijkheid te zoeken om te keren.[Omkeeropdracht]

Of om zo dicht mogelijk bij een supermarkt te parkeren.[Parkeeropdracht]
Of een stopopdracht [achter een geparkeerde auto stoppen en weer vertrekken]
Jíj bepaalt dan wanneer, waar en hoe je dat doet.
Steeds houd je dus zelf rekening met de veiligheid en de doorstroming.
Dat je de auto hiervoor goed moet beheersen spreekt voor zich.

Module 4: Gevaarherkenning door een verkeerssituatie te bespreken.

Als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie gaat voordoen, kan de examinator je vragen de auto daarna even aan de kant te zetten.
Je kunt dan enkele vragen krijgen om na te gaan hoe je de verkeerssituatie hebt aangepakt.
Het betekent dus niet dat je een fout gemaakt hebt.

Module 5: Zelfreflectie

Thuis vul je een vragenlijst in,deze krijg je van Richard als je klaar bent voor examen.
Met vragen over jou rijstijl, met een cijfer die jij jezelf geeft van 1 tot 10. 
De lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator.
Deze bekijkt jouw antwoorden pas na de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden.
En telt dus niet mee in de einduitslag !!!
Zo krijg je een beeld van je sterke en verbeterpunten in het verkeer.
Daardoor weet je waar jij na je examen risico’s loopt en waar je dus nog aan moet werken.

DUS ZO ZIET KORT GEZEGD HET NIEUWE RIJEXAMEN ER UIT !!!!!!!!

 1. Zelfstandig routes rijden.
  A. het rijden naar een voor jou bekend punt in je examen plaats. 
  B.Met behulp van navigatiesysteem rijden.
  C.Rijden op basis van een cluster van opdrachten.
 2. Millieu bewust rijden.[het nieuwe rijden]
 3. Zelfstandig uitgevoerde (productieve) bijzondere manoeuvres. 
  A.Omkeeropdracht.
  B.Parkeeropdracht.
  C.Stopopdracht.
 4. Toetsing van gevaarherkenning.
  d.m.v Situatiebevraging.
 5. Zelfreflectie.
  Kandidaat beoordeelt eigen prestaties.

BENODIGDHEDEN TIJDENS HET PRAKTIJKEXAMEN "B" 

 • Oproepkaart (ontvang je van de rijschool of per Email.
 • Legitimatiebewijs (ID kaart of paspoort)
 • Theoriecertificaat "B"

KLIK HIER OM JE MET JE DIGI.D IN TE LOGGEN EN JE AAN TE MELDEN BIJ HET CBR OM STRAKS PRAKTIJK EXAMEN TE KUNNEN DOEN BIJ
RIJSCHOOL RICHARD