Aanhanger Rijbewijs BE

Nu uw aanhanger rijbewijs halen voor 500,-
dat kan in 1 dag!
 

Wie bijvoorbeeld met een hele zware caravan, een paardentrailer of een boottrailer wil gaan rijden, moet het rijbewijs BE hebben.
Hieronder staan alle bevoegdheden beschreven.

Rijbewijs B
Rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kilo.
In bepaalde gevallen is met alleen rijbewijs B een zwaardere aanhangwagen toegestaan dan 750 kilo.
Dat kan alleen op twee voorwaarden:

 • de aanhangwagen mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het motorvoertuig dat de aanhangwagen trekt;
 • én de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kilo.

 

Rijbewijs BE
Met rijbewijs BE bent u niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die u mag trekken.
Let wel op de technische mogelijkheden van het trekkend motorvoertuig (maximale trekhaaklast).
Deze maximale trekhaaklast staat vermeld op het kentekenbewijs.
Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer bedragen dan 3500 kilo.
Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de toegestane maximum massa niet meer dan 3500 kilo mag bedragen.

Géén aparte theorieopleiding
Voor het BE-rijbewijs hoeft géén apart theorie-examen te worden afgelegd.
Er is dus ook geen theorieopleiding.
Theoretische kennis heeft u al getoond bij het behalen van het rijbewijs B.

Werkwijze praktijkexamen
Tijdens het examen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Theoretische vragen over de papieren van auto + middenasaanhangwagen (lading, enz)
 • Aankoppelen en controle van het voertuig
 • Rijden met bijzondere verrichtingen.
 • De instructeur gaat mee en zit bij je in de auto.
 • De examinator zegt welke route je moet rijden.
 • Nabespreking door de examinator

Het examen duurt 55 minuten, waarvan je 40 minuten daadwerkelijk rijdt.

Voorbeeld van de Dagopleiding:

 • 07:45 uur kennismaking verkeersschool met cursist
 • 07:55 uur aanvang opleiding E achter B
 • 10:00 uur koffie en/of theepauze
 • 12:00 uur lunchpauze Gratis Lunch !!!!!!!
 • 12:45 uur hervatting opleiding E achter B
 • 14:40 uur einde opleiding c.q. gereed maken voor het praktijkexamen
 • 14:55 uur praktijkexamen
 • 15:50 uur einde examen
 • 15:55 uur einde cursusdag

 

Nog even wat tips:

 • Zonder rijbewijs BE loop je het risico dat je bij een politiecontrole de aanhangwagen moet laten staan en een proces verbaal krijgt van (€ 160,-). Na een ongeval kan de verzekering moeilijk gaan doen omdat je zonder geldig rijbewijs rijdt.
 • Als op het (wat oudere) kentekenbewijs niet de maximum massa aanhangwagen is vermeld, moet je een los aanvullingsblad bij het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam) aanvragen. Hiermee voorkom je problemen bij een (grens)controle.
 • Ga je met de aanhangwagen naar het buitenland, geef dit dan door aan je verzekering.
  Op de groene kaart komt dan de code F te staan. Pas dan is de aanhangwagen ook in het buitenland WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzeker.


Terug naar overzicht